Registeret I Windows Kan Skjule Destruktiv Programvare

Katalogen som administrator mangler rettigheter i, vil stå i klartekst inne i "...". Tildel da lese-, skrive-, endre- og kjøre-rettigheter for administrator i aktuell katalog og kjør deretter veiviseren på nytt.. Jeg får ikke instalert FS2020, den var død på pcen her og ville ikke starte etter siste oppgradering så jeg avinstalerte programmet ,men nå [...]